LICOGI 18.3 TRIỂN KHAI VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Ngày 17/3/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 258/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Lộ trình này áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án sử dụng vốn khác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; trong quá trình thi công xây dựng nhằm hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng; trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.

Quyết định nêu rõ đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định, chủ đầu tư cần lưu ý các giải pháp để khuyến khích các nhà thầu đã có năng lực, kinh nghiệm áp dụng BIM trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

http://licogi18-3.vn/photo/236.jpg

CBNV khối Văn phòng Hà Nội tham gia buổi tập huấn mô hình BIM 

Mặt khác, Quyết định quy định đối với các dự án, công trình xây dựng bắt buộc áp dụng BIM, tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình. Chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM cùng với loại hồ sơ khác theo quy định khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

Đặc biệt, Quyết định khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng sớm hơn thời gian quy định trong lộ trình.

Là Nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, những năm qua Công ty Licogi 18.3 đã tham gia thi công nhiều công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện, dự án hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, nhà xưởng, nhà công công nghiệp kết cấu thép….vv. Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng “Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng”, ngày 07/4/2024, Công ty Licogi 18.3 tổ chức triển khai việc yêu cầu áp dụng BIM vào hoạt động xây dựng.

Theo đó, CBNV Công ty đăng ký tham gia buổi tập huấn đều được làm quen và hiểu được BIM là một công nghệ mới, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ số hỗ trợ trong việc thiết kế, xây dựng và quản lý công trình. Phần mềm này giải quyết được các vấn đề bất cập hiện nay, giúp người dùng tạo dựng và sử dụng mô hình kỹ thuật số cho cả vòng đời của dự án, từ giai đoạn bắt đầu, lập kế hoạch, thiết kế, thi công đến khi vận hành, bảo trì và tháo dỡ công trình. Việc ứng dụng BIM sẽ tối ưu hóa việc trao đổi thông tin, hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công và quản lý công trình đảm bảo chất lượng công trình và nhiều lợi ích trong quá trình quản lý vận hành công trình sau này.

http://licogi18-3.vn/photo/158.jpg

CBNV khối Văn phòng Hưng Yên tham gia buổi tập huấn mô hình BIM 

Sau buổi tập huấn, Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục nghiên cứu, thống nhất xây dựng lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn để đảm bảo đội ngũ CBNV khối kỹ thuật Công ty áp dụng được phần mềm Bim vào thực tiễn một cách sớm nhất.