LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KCN THĂNG LONG II MỞ RỘNG - GIAI ĐOẠN 3.2.1

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG

KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II MỞ RỘNG - GIAI ĐOẠN 3.2.1

Sau khi hoàn thành đầu tư dự án xây dựng hạ tầng giai đoạn I, giai đoạn II, KCN Thăng Long II tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mở rộng đầu tư thêm 180,5 ha, theo đó UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy hoạch chi tiết và điều chỉnh tính chất của KCN tại Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 11/01/2022. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH KCN Thăng Long II đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ngày 08/11/2023, đơn vị Chủ đầu tư - Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II phối hợp với Nhà thầu xây dựng - Công ty Licogi 18.3 tổ chức Lễ động thổ xây dựng Khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3.2.1) tại khu vực Di Sử và Phùng Chí Kiên thuộc Xã Xuân Dục và Xã Hưng Long, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Dự án được tập trung triển khai thực hiện trên quy mô lớn với 02 gói thầu P1 và P2. Trong đó, gói thầu P1 tập trung vào công tác thi công và hoàn thiện việc san lấp mặt bằng trên diện tích 56,9ha; gói thầu P2 tập trung chủ yếu vào công tác thi công và hoàn thiện hạ tầng. Đây là các bước quan trọng đánh dấu sự khởi đầu cho giai đoạn phát triển quy mô lớn của khu công nghiệp này.

Là Nhà thầu chính được đánh giá cao về uy tín, chất lượng, hiệu quả qua quá trình hợp tác triển khai thực hiện dự án giai đoạn 1 và 2, Công ty Licogi 18.3 được Chủ đầu tư tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn tiếp tục đồng hành, hợp tác triển khai giai đoạn 3 của dự án. Lễ động thổ này vừa là sự kiện quan trọng trong quá trình xây dựng khu công nghiệp mở rộng, vừa là cơ hội để cộng đồng và doanh nghiệp đồng lòng hướng về mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

Dự án do Công ty Licogi 18.3 triển khai thực hiện sẽ góp phần quan trọng công cuộc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tạo cơ hội việc làm và nâng cao đời sống an sinh xã hội cho hàng vạn lao động địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã Mỹ Hào nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung ngày một phát triển vững chắc trong tình hình mới.

Dưới đây là các hình ảnh tại Lễ động thổ Lễ động thổ xây dựng Khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3.2.1):