Licogi 18.3 - Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng

Ngày 10/01/2023, Licogi 18.3 tổ chức lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) – giai đoạn 3.1.

 

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) – giai đoạn 3.1

Chủ dầu tư: Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II

Địa điểm: Phường Dị Sử và Phùng Chí Kiên, xã Xuân Dục và Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tổng diện tích dự án: 175,04ha

Thời gian:10/01/2023

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3).

 

Buổi lễ được chuẩn bị chu đáo

 

Giám đốc Lưu Tuấn Khanh trả lời phòng vấn đài truyền hình Hưng Yên

 

Nghi lễ xúc cát được tiến hành

 

Các lãnh đạo của chủ đầu tư và nhà thầu chính Licogi 18.3 chụp ảnh lưu niệm

 

Tập thể CBCNV công ty Licogi 18.3 chụp ảnh lưu niệm

 

Ảnh 3D Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) – giai đoạn 3.1.