Lễ Cất Nóc Dự án : Xây dựng nhà máy sợi và công trình phụ trợ cụm công nghiệp Quý Ninh

Sáng ngày 25/04/2022, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 tổ chức Lễ cất nóc Dự án  Xây dựng nhà máy sợi và công trình phụ trợ cụm công nghiệp Quý Ninh, tỉnh Thái Bình. Dự án do Công ty cổ phần đầu tư thương mại địa ốc Capital Holding làm Chủ đầu tư.