Lễ Cất Nóc Dự án : BLOCK 3 (TẦNG 4)- CÔNG TY TNHH YIDA VIỆT NAM

Sáng ngày 19/06/2023, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 tổ chức Lễ cất nóc dự án  xây dựng Block 3(tầng 4) – Công ty TNHH YIDA VIỆT NAM, tại Phú Thọ. Dự án do Công ty TNHH YIDA Việt Nam làm Chủ đầu tư.

 

                                          Dưới đây là các hình ảnh ghi lại sự kiện cất nóc giữa nhà thầu Licogi 18.3 và Chủ Đầu Tư :