Licogi 18.3 - Lễ động thổ Dự án công trình xây dựng mới nhà máy Nytek

Ngày 12/01/2023, Licogi 18.3 tổ chức lễ động thổ Dự án công trình xây dựng mới nhà máy Nytek.

Tên dự án: Dự án công trình xây dựng mới nhà máy Nytek.

Chủ dầu tư: Công ty TNHH Nytek Việt Nam

Địa điểm: Lô 59-1, khu công nghiệp Thuận Thành 2, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng diện tích dự án: 0,8ha/1,64ha

Thời gian:210 ngày

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3).

 

Các thành viên  của nhà thầu chính và nhà đầu tư cùng chụp ảnh lưu niệm

 

Chúc mưng buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp

 

Các thành viên của hai công ty cùng chụp ảnh lưu niệm

 

Ảnh 3D dự án