Licogi 18.3 - LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN HMT (HẢI PHÒNG 04/08/2023)

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN SẢN XUẤT CHẾ TẠO BỘ PHẬN LINH KIỆN 

HỆ THỐNG AN TOÀN THỤ ĐỘNG Ô TÔ HMT MỞ RỘNG SẢN XUẤT

Chiều ngày 04/8/2023, tại Trụ sở  Licogi 18.3 - Hưng Yên đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng công trình xây dựng dự án sản xuất chế tạo bộ phận linh kiện hệ thống an toàn thụ động ô tô HMT (Hải phòng) – Mở rộng sản xuất, giữa Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới HTM - Đơn vị Chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3) – Nhà thầu xây dựng dự án.

Tại Lễ ký kết, hai bên đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các thủ tục như: Lập hồ sơ thiết kế xây dựng và các văn bản liên quan trình BQL cấp phép xây dựng; các hạng mục thi công; dự kiến tiến độ thực hiện; các bản vẽ quy hoạch tổng thể, bản vẽ mặt bằng cơ sở hạ tầng, bản vẽ mặt bằng kèm theo phương án PCCC; Phương án đảm bảo an toàn VSMT trong quá trình thi công…vv. Theo đó, hai bên thống nhất thời gian khởi công dự án sẽ triển khai thực hiện vào ngày 08/08/2023.

CĐT và Nhà thầu thi công thống nhất thời gian triển khai thực hiện dự án

Đơn vị Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công ký kết hợp đồng thực hiện dự án

Trong quá trình trao đổi, thảo luận, hai bên đã nhất trí các vấn đề liên quan đến nội dung hợp tác. Đồng thời, Chủ đầu tư (Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới HTM) đã thống nhất và chấp thuận trao hợp đồng xây dựng dự án cho Nhà thầu thi công (Licogi 18.3).

Chủ đầu tư trao Thư chấp thuận và Hợp đồng ký kết cho Nhà thầu thi công

Sau khi trao, nhận Hợp đồng ký kết, hai bên đã nâng ly chúc mừng bước hợp tác khởi đầu tốt đẹp và mong muốn sẽ tiếp tục mở ra triển vọng mới về cơ hội cùng nhau hợp tác đầu tư trong tương lai.

        Nâng ly chúc mừng Lễ ký kết thành công Hợp đồng thực hiện dự án