Lễ Cất Nóc Dự án : Công trình nhà máy xây dựng giai đoạn 2 – Công ty TNHH Lite on Việt Nam

Sáng ngày 04/05/2022, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 tổ chức Lễ cất nóc Dự án  Công trình nhà máy xây dựng giai đoạn 2 – Công ty TNHH Lite on Việt Nam, Thành phố Hải Phòng. Dự án do Công ty TNHH Lite on Việt Nam làm Chủ đầu tư.