Lĩnh vực hoạt động

CÁC NGÀNH KINH DOANH CHÍNH

1. Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

2. Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

3. Xây dựng công trình điện năng.

4. Sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm.

5. Sản xuất và cung ứng ván ép phủ phim.

6. Sản xuất và cung ứng gạch không nung.

7. Sản xuất cấu kiện kim loại, các sản phẩm từ kim loại (Cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp).

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng xây dựng.

9. Dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị.

10. Kiểm tra phân tích kỹ thuật (Thí nghiệm vật liệu xây dựng).

11. Kinh doanh bất động sản.

12. Xây dựng công trình giao thông

13. Đầu tư và xây dựng khác...