LỄ KHỞI CÔNG: DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANG MÁY VPTECH HÀ NAM

Ngày 1/10/2022. Licogi 18.3 tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất thang máy VPTech Hà Nam.