Dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng

 • Tên dự án

  Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) – giai đoạn 3.1

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II

 • Địa điểm

  Phường Dị Sử và Phùng Chí Kiên, xã Xuân Dục và Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 • Tổng diện tích dự án

  175,04ha

 • Thời gian

  10/01/2023

 • Nhà thầu chính

  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3).

Dự án liên quan