Dự án nhà máy may Cerie

  • Tên dự án: Dự Án Nhà Máy May Cerie Vĩnh Phúc

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cerie Việt Nam

  • Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3)

  • Tổng diện tích dự án: 23.000M2

  • Thời gian khởi công: ngày 19 tháng 3 năm 2019

  • Địa chỉ: Lô N, KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh Dự án nhà máy may Cerie

Hình ảnh thi công tháng 4 năm 2019

Hình ảnh thi công tháng 9 năm 2019

Hình ảnh thi công tháng 11 năm 2019

Tháng 12 năm 2019 - Bàn giao công trình cho chủ đầu tư sử dụng