Dự án nhà máy MingShin Việt Nam

Dự án Nhà máy MingShin Việt Nam là gói thầu Thiết kế và Thi công, nhà máy sản xuất Bao Bì với tổng quy mô xây dựng hơn 42.700 m2. Với uy tín, năng lực hiện có và bề dày kinh nghiệm thi công các dự án công nghiệp lớn, Licogi 18.3 sẽ hoàn thành và bàn giao

  • Tên dự án: Dự án nhà máy MingShin Việt Nam

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MingShin Việt Nam

  • Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3)

  • Tổng diện tích dự án: 42.700M2

  • Thời gian khởi công: ngày 13 tháng 8 năm 2019

  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Mỹ II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Một số hình ảnh Dự án MingShin Việt Nam

Hình ảnh thi công tháng 11 năm 2019

Tháng 12 năm 2019