NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MƯỜNG KHƯƠNG - LÀO CAI

Nhà máy đi vào hoạt động, sẽ tạo thêm nguồn năng lượng, cung cấp cho lưới điện quốc gia, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, đồng thời mang lại lợi ích cho doanh nghiệp…

 • Tên Công Trình

  Nhà máy thủy điện Mường Khương

 • Địa chỉ

  xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

 • Chủ đầu tư

  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

 • Sản lượng bình quân

  37.940.000 kWh/năm

Dự án liên quan