NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CELL NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 • Tên dự án

  Dự án Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh Cell năng lượng mặt trời

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Việt Nam Sunergy Cell

 • Nhà thầu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.3

 • Quy mô

  134.213m2

 • Thời gian khởi công

  31/01/2023

 • Tổng số vốn đầu tư

  Trên 500 tỷ VNĐ

Dự án liên quan