Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Công Nghiệp King Duan Việt Nam

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu....

 • Tên dự án

  Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Công Nghiệp King Duan Việt Nam

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Công Nghiệp King Duan Việt Nam

 • Nhà thầu chính

  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

 • Tổng diện tích dự án

  52765m3

 • Thời gian khởi công

  Ngày 16 tháng 3 năm 2021

 • Địa chỉ

  Khu công nghiệp Thăng Long III Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Dự án liên quan