Dự Án: Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Thăng Long II Mở Rộng

Công ty Licogi 18.3 là Nhà thầu chính dự án Xây Dựng Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Thăng Long II Mở Rộng giai đoạn I, II, III tại Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên..

 • Tên dự án

  Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Thăng Long II Mở Rộng (giai đoạn 1,2,3)

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II

 • Địa điểm

  Phường Dị Sử và Phùng Chí Kiên, xã Xuân Dục và Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 • Nhà thầu chính

  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3).

Dự án liên quan