Công Trình Nhà Máy Cho Thuê Số 3, Số 4, Số 5

 • Tên dự án

  Nhà Máy Cho Thuê Số 3, Số 4, Số 5

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Thăng Long (Vĩnh Phúc)

 • Nhà thầu chính

  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

 • Tổng diện tích dự án

  25793m2

 • Thời gian khởi công

  Ngày 28 tháng 01 năm 2021

 • Địa chỉ

  Khu công nghiệp Thăng Long III Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Dự án liên quan