Tuyển dụng

Licogi 18.3 tuyển dụng nhân sự tháng 7 năm 2019

15:30 05/07/2019

1. KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU 2. KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 7 năm 2019

14:54 21/06/2019

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 – LICOGI 18.3 Địa chỉ: phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213.942.550 ; ...