Xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 7 ước đạt 45 tỷ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 7 ước đạt 45 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 23 tỷ USD, tăng 1,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỷ USD, tăng 6,2%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2020 ước tính thặng dư 1 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 285,1 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 145,78 tỷ USD, tăng 0,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 139,32 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Một số mặt hàng xuất khẩu có xu hướng giảm so với tháng trước, theo đó: Xuất khẩu dầu thô trong tháng 7 ước tính là 300 nghìn tấn, giảm 24,1% và trị giá là 93 triệu USD giảm 23,1% so với tháng 6. 7 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 2.798 nghìn tấn và trị giá là 900 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 7 tháng này tăng 18,7% về lượng và trị giá ước tính giảm 26,5%.

Quặng các loại: xuất khẩu trong tháng 7 ước tính là 400 nghìn tấn, tăng 23,9% và trị giá là 24 triệu USD giảm 29,1% so với tháng trước. 7 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu là 1.817 nghìn tấn, trị giá là 131 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính giảm 3,6% về lượng và trị giá ước tính giảm 5%.

Tình hình nhập khẩu cũng có sự biến động ở một số mặt hàng: Nhập khẩu xăng dầu trong tháng 7 ước tính là 110 nghìn tấn, giảm 90,2% và trị giá là 42 triệu USD, giảm 89,4% so với tháng trước. Lượng xăng dầu nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4.423 nghìn tấn và trị giá là 1.765 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 7 tháng năm 2020 ước tính giảm 20,8% về lượng và giảm 48,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7 là 5,4 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 7 tháng năm 2020 đạt 32,56 tỷ USD và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2020 là 3,1 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 7 tháng mặt hàng này đạt 19,92 tỷ USD và giảm nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 7/2020 là 1.600 nghìn tấn, tăng 34,3% và trị giá là 818 triệu USD, tăng 25,3% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 7 tháng năm 2020 là 8.301 nghìn tấn đạt 4,83 tỷ USD về trị giá. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng giảm 0,8% về lượng và giảm 14,1% về trị giá.

Ôtô nguyên chiếc các loại: ước tính trong tháng 7/2020 là 4 nghìn chiếc, tăng 12,6% và trị giá là 104 triệu USD, tăng 6,3% so với tháng trước.

Lượng nhập khẩu mặt hàng này 7 tháng năm 2020 là 44 nghìn chiếc và trị giá là 1.013 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng năm 2020 giảm 48,3% về lượng và giảm 47,6% về trị giá.

Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/07 đến ngày 31/07/2020 đạt 25.010 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/07/2020 đạt 174.603 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, bằng 49,2% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 15,48% so với cùng kỳ năm trước (206.586 tỷ đồng).

theo Khánh An/baoxaydung.com.vn