Vốn đầu tư đã thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp đạt 46,2%

Đến cuối tháng 2.2021, tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đạt khoảng 5,3 tỉ USD và 324,9 nghìn tỉ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến cuối tháng 2.2021, tổng vốn đầu tư đăng ký đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đạt khoảng 5,30 tỉ USD và 324,9 nghìn tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án hạ tầng 2,34 tỉ USD và 152,4 nghìn tỉ đồng, bằng khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Đến nay, cả nước có 370 khu công nghiệp được thành lập, bao gồm 328 khu công nghiệp nằm ngoài các khu kinh tế, 34 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển, 8 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 115,2 nghìn hécta.

Trong số 370 khu công nghiệp đã được thành lập, có 284 khu công nghiệp đang hoạt động.

Các khu công nghiệp được thành lập trên 61 tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm nhằm phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của các vùng.

Các vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ hiện có tổng cộng 208 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 71,8 nghìn hécta, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 46,2 nghìn hécta, chiếm tương ứng 56,2% về số lượng và 62,3% về diện tích đất tự nhiên so với cả nước.

Theo Vũ Long/Laodong.vn