Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng kỷ lục

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 31.5 cho hay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

 

Cụ thể theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5.2021 ước tính đạt 34,2 nghìn tỉ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 133,4 nghìn tỉ đồng bằng 28,7% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 20,9 nghìn tỉ đồng bằng 27,1% kế hoạch năm và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Vốn địa phương quản lý đạt 112,5 nghìn tỉ đồng bằng 29% kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 77,3 nghìn tỉ đồng, bằng 28,3% và tăng 16,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 29,8 nghìn tỉ đồng, bằng 29,5% và tăng 7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5,4 nghìn tỉ đồng, bằng 39,4% và giảm 2%.

Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20.5 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14 tỉ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2021 có 21 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 143,5 triệu USD; có 9 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 403,2 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 5 tháng đạt 546,7 triệu USD, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Lam Duy/Laodong.vn