Việt Nam xuất siêu 18,2 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2020

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020. Theo đó, 10 tháng đầu năm cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính thặng dư 18,22 tỷ USD.

Cụ thể: Tháng 10/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 50,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 3,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 1,2%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 7,9% và trị giá nhập khẩu tăng 10,1%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2020 ước tính thặng dư 1,7 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 439,32 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 228,77 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 210,55 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 10 tháng đầu năm là dầu thô và quặng các loại. Trong đó, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 4.341 nghìn tấn, trị giá 1.447 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu tăng 28,1% về lượng và trị giá ước tính giảm 16,4%.

Trong khi đó, lượng quặng xuất khẩu là 2.767 nghìn tấn, trị giá là 188 triệu USD, tăng 10% về lượng và trị giá ước tính giảm 1,2%.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm dầu thô, xăng dầu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sắt thép, ôtô nguyên chiếc…

Cụ thể, nhập khẩu dầu thô trong tháng 10/2020 ước tính là 1.350 nghìn tấn, và trị giá là 424 triệu USD.

Lượng dầu thô nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 10.219 nghìn tấn và trị giá là 3.338 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 10 tháng năm 2020 ước tính tăng 51,6% về lượng và tăng 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 10/2020 ước tính là 450 nghìn tấn, tăng 0,9% và trị giá là 170 triệu USD, tăng 3,1% so với tháng trước.

Lượng xăng dầu nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 6.841 nghìn tấn và trị giá là 2.703 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 10 tháng năm 2020 ước tính giảm 15,4% về lượng và giảm 45,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2020 là 6,2 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 10 tháng năm 2020 đạt 51,28 tỷ USD và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2020 là 3,3 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 10 tháng mặt hàng này đạt 29,76 tỷ USD và giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 10/2020 là 1.000 nghìn tấn, giảm 1,1% và trị giá là 647 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 10 tháng năm 2020 là 11.364 nghìn tấn đạt 6,72 tỷ USD về trị giá. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng giảm 6,9% về lượng và giảm 17% về trị giá.

Ôtô nguyên chiếc các loại: ước tính trong tháng 10/2020 là 15 nghìn chiếc, tăng 14,4% và trị giá là 297 triệu USD, tăng 16,1% so với tháng trước.

Lượng nhập khẩu mặt hàng này 10 tháng năm 2020 là 81 nghìn chiếc và trị giá là 1.774 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng năm 2020 giảm 33,1% về lượng và giảm 34% về trị giá.

Theo Khánh Hòa/baoxaydung.com.vn