Treo hơn 9.248,52 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán vào giá điện

Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN được Bộ Công Thương công bố chiều 8/2/2021 cho thấy, năm 2019, tập đoàn này có lợi nhuận 523,37 tỷ đồng. Hiện vẫn còn treo tổng cộng hơn 9.248,52 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện.

 

Bộ Công Thương cho hay, đoàn kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN bao gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Kết quả kiểm tra thực tế tại Công ty mẹ - EVN và một số đơn vị thành viên của EVN cho thấy, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 387.828,78 tỷ đồng bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 1.848,85 đồng/kWh, tăng 7,03% so với năm 2018.

Với khâu phát điện, tổng chi phí 309.866,81 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.477,19 đồng/kWh. So với năm 2018, chi phí khâu phát điện tăng do tổng lượng nước về hồ chứa thủy điện thấp hơn khoảng 128 tỷ m3 so với năm 2018 kéo theo sản lượng điện từ thủy điện năm 2019 thấp hơn năm 2018. EVN cũng phải huy động cao các nguồn nhiệt điện than, khí và đặc biệt là dầu, năng lượng tái tạo (điện mặt trời). Giá thành sản xuất điện tăng cao cũng do giá than trong nước năm 2019 được điều chỉnh tăng 2 lần chưa kể giá dầu mazut (FO) và giá khí tăng cao tác động đến chi phí mua điện từ các nhà máy Phú Mỹ EVN, Nhơn Trạch 1&2 và Bà Rịa.

Bên cạnh đó, tỷ giá đô la Mỹ bình quân năm 2019 tăng khoảng 0,97% so với năm 2018 làm tăng chi phí mua điện từ các nguồn điện có giá mua điện theo hợp đồng bằng USD hoặc giá mua nhiên liệu bằng USD của một loạt nhà máy như: Thủy điện Cần Đơn, cụm nhà máy điện Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4, Phú Mỹ 2.2, Phú Mỹ 3, Nhơn Trạch 1&2, Bà Rịa, Cà Mau 1&2).

Tỷ giá tăng cũng ảnh hưởng giá thành các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nhập khẩu (cụm nhà máy điện Formosa Đồng Nai, Formosa Hà Tĩnh, Duyên Hải 3, Vĩnh Tân 4) và viêc nhập khẩu điện từ Trung Quốc, Lào và các nhà máy điện gió, mặt trời. Ngoài ra, các khoản chi phí thuế tài nguyên nước năm 2019 tăng so với năm 2018.

Trong năm 2019, tổng chi phí khâu truyền tải điện là 17.193,92 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,97 đ/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 59.250,17 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 282,46 đ/kWh.

Treo hơn 9.248,52 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán vào giá điện

Các số liệu cho thấy, năm 2019, tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại 8 xã, huyện đảo trên cả nước (huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo, Trường Sa, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Vũng Ngán và Bích Đầm) là 300,75 tỷ đồng.

Các số liệu kiểm tra cho thấy, năm 2019 của EVN lãi 523,37 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,35%.

Năm 2019, EVN đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện 2.949,52 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2017 và một phần khoản chênh lệch tỷ giá năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 753,97 tỷ đồng.

Kiểm tra của đoàn công tác cũng cho thấy, hiện vẫn còn tổng cộng khoảng hơn 9.248,52 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019.

Cụ thể các khoản chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: khoảng 3.716,6 tỷ đồng phát sinh của năm 2018 sẽ được thanh toán vào năm 2019 tuy nhiên, năm 2019 không tính toán khoản này vào phương án giá điện để thanh toán cho các đơn vị phát điện; khoản chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2019 với số tiền khoảng 4.415,8 tỷ đồng và) khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 1.117,12 tỷ đồng.

Theo PHẠM TUYÊN/Tienphong.vn