Tổng trị giá xuất nhập khẩu tháng 1 ước đạt 54,1 tỷ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 54,1 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,7 tỷ USD, tăng 0,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,4 tỷ USD, giảm 5,4%. So với cùng kỳ năm 2020, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 41% và trị giá nhập khẩu tăng 45,7%. Với diến biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2020 ước tính thặng dư 100 triệu USD.

Cụ thể, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Dầu thô xuất khẩu trong tháng 1/2021 ước tính là 356 nghìn tấn, tăng 35,4% và trị giá là 135 triệu USD tăng 34% so với tháng 12/2020. So với tháng 1/2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong tháng này giảm 11,5% về lượng và trị giá ước tính giảm 33,9%.

Trong khi đó, quặng các loại xuất khẩu trong tháng 1/2021 ước tính là 270 nghìn tấn, giảm 24,8% và trị giá là 13 triệu USD giảm 30,2% so với tháng 12/2020. So với tháng 1/2020, lượng quặng xuất khẩu ước tính trong tháng này tăng 23,5% về lượng và trị giá ước tính giảm 23%.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 1/2021 ước tính là 780 nghìn tấn, giảm 3,4% so với tháng trước và trị giá là 363 triệu USD, giảm 5,5%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 1/2021 ước tính tăng 3,5% về lượng và giảm 22,6% về trị giá so với tháng 1/2020; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2021 là 5,8 tỷ USD, giảm 9,3% so với tháng trước và tăng 37% so với tháng 1/2020...

Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, từ ngày 1/1/2021 đến 31/1/2021 đạt 30.398 tỷ đồng, đạt 9,7% dự toán, đạt 9,2% chỉ tiêu phấn đấu.

Theo Khánh Hòa/baoxaydung.com.vn