Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa tăng 5% trong tháng 5

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 5,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 4,7%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước giảm 15,5% và trị giá nhập khẩu giảm 15,9%. Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2020 ước tính thâm hụt 900 triệu USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 196,8 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 1.880 triệu USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có xu hướng tăng so với tháng trước, 5 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: Xuất khẩu dầu thô trong tháng 5/2020 ước tính là 486 nghìn tấn, tăng 4,1% và trị giá là 110 triệu USD tăng 103,2% so với tháng 04/2020. 5 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 2.185 nghìn tấn và trị giá là 689 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 5 tháng này tăng 27,7% về lượng và trị giá ước tính giảm 22,9%.

Quặng các loại: xuất khẩu trong tháng 5/2020 ước tính là 250 nghìn tấn, tăng 13,6% và trị giá là 16 triệu USD tăng 34,1% so với tháng trước. 5 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu là 1.095 nghìn tấn, trị giá là 73 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính giảm 17,2% về lượng và trị giá ước tính giảm 25,5%.

So với tháng trước, nhập khẩu trong tháng 5 biến động tăng ở một số mặt hàng: Xăng dầu các loại ước tính là 650 nghìn tấn, tăng 20,7% và trị giá là 152 triệu USD, tăng 7,7%. Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu 4,2 tỷ USD, tăng 9,7%; trị giá nhập khẩu 5 tháng năm 2020 đạt 21,7 tỷ USD và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập 3,1 tỷ USD, tăng 4,1%; Sắt thép các loại ước tính nhập khẩu là 1.200 nghìn tấn, tăng 4,8% và trị giá là 724 triệu USD, tăng 1,3%.

Về tình hình thu ngân sách Nhà nước: Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/05/2020 - 31/5/2020 đạt 21.257 tỷ đồng; Lũy kế cả năm đến 31/5/2020 đạt 123.484 tỷ đồng, đạt 36,5% dự toán, đạt 34,8% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 17,18% so với cùng kỳ năm 2019.

theo Khánh An/baoxaydung.com.vn