huongdansudung

B - Hướng dẫn sử dụng webmail user cơ bản: MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH - licogi183

 

  1. Truy cập vào webmail qua link https://licogi18-3.vn có dạng như sau:

 

 

Tiếp theo: kích chuột vào mục Mail Server hiện ra hộp thoại như sau:

 

 

http://vmms.vn/assets/images/mail-mdaemon/webmail.jpg

 

Nhập thông tin email và nhấn Sign In

 

 

2. Soạn và gửi mail:

Từ giao diện chính của webmail. Nhấn nút New

http://vmms.vn/assets/images/mail-mdaemon/compose.jpg

 

1 cửa sổ mới hiện ra. Giao diện giống hình bên dưới:

Để đính kèm file, bạn nhấn chọn vào nút có hình chiếc kẹp ghim.

http://vmms.vn/assets/images/mail-mdaemon/attachment.jpg

 

Chọn file cần đính kèm, đợi file upload xong, nhấn chọn nút Attach to Message sau đó nhấn Finished để hoàn tất.

http://vmms.vn/assets/images/mail-mdaemon/select_file_attach.jpg

 

Soạn mail xong thì nhấn Send Now, nếu không muốn gửi ngay thì nhấn Send Later, thư sẽ được lưu trong hòm thư Drafts

 

 

3. Đổi mật khẩu email:

Từ menu chính bên trái, chọn Options → Nhập password mới → Save

http://vmms.vn/assets/images/mail-mdaemon/change_password_email.jpg

 

 

4. Tạo chữ ký cho email:

Từ menu chính bên trái chọn Options → Compose → Nhập nội dung chữ ký vào khung Signature sau đó nhấn Save như hình bên dưới:

http://vmms.vn/assets/images/mail-mdaemon/creat_signature.jpg

 

 

5. Trả lời tự động:

Từ menu chính bên trái chọn Options → Autoresponder → Tích chọn Enable Autoresponder

Nhập nội dung vào khung Auto-reply with the following message và nhấn Save