Thặng dư thương mại hàng hoá đã đạt 2,9 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 đạt thặng dư 1,19 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019 đạt 2,93 tỷ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2019 (từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2019) đạt 22,7 tỷ USD, giảm 5,5% (tương ứng giảm 1,33 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 7/2019.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 311,77 tỷ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 23,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 có mức thặng dư 1,19 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019 đạt 2,93 tỷ USD.

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 đạt 11,95 tỷ USD, giảm 3,8% (tương ứng giảm 471 triệu USD) so với nửa cuối tháng 7/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 157,35 tỷ USD, tăng 8,4% (tương ứng tăng 12,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 7/2019, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 8/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng như hàng dệt may (giảm 230 triệu USD, tương ứng giảm 13,2%); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (giảm 142 triệu USD, tương ứng giảm 16,5%); giày dép các loại (giảm 114 triệu USD, tương ứng giảm 13,1%); hàng thủy sản (giảm 76 triệu USD, tương ứng giảm 17,3%); xơ sợi dệt các loại (giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 24,5%)…

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có biến động tăng là điện thoại các loại và linh kiện (tăng 564 triệu USD, tương ứng tăng 24,7%); đá quý, kim loại quý và sản phẩm (tăng 70 triệu USD, tương ứng tăng 38,6%); máy vi tính điện tử và linh kiện (tăng 39 triệu USD, tương ứng tăng 2,5%) ...

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2019 đạt 10,75 tỷ USD, giảm 7,4% (tương ứng giảm 855 triệu USD) so với nửa cuối tháng 7.

Tính đến hết ngày 15/8/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa đạt 154,42 tỷ USD, tăng 8,1% (tương ứng tăng 11,63 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 7/2019, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 8/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng như vải các loại (giảm 108 triệu USD, tương ứng giảm 18,5%); điện thoại các loại và linh kiện (giảm 63 triệu USD, tương ứng giảm 7,9%); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (giảm 59 triệu USD, tương ứng giảm 3,7%); ôtô nguyên chiếc các loại (giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 39,1%)…

Một số nhóm hàng biến động tăng là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 127 triệu USD, tương ứng tăng 5,4%); dầu thô (tăng 42 triệu USD, tương ứng tăng 33,2%)…