Số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh giảm – tín hiệu lạc quan

Trong tháng 2.2021, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 80,1% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2.2021, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 80,1% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chờ làm thủ tục giải thể giảm 53,5% so với tháng trước và giảm 32,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là những tín hiệu hết sức tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong tháng 2.2021, cả nước còn có 4.604 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; 3.593 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 80,1% và giảm 21,3%; 2.606 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 53,5% và giảm 32,2%...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ở chiều ngược lại, trong tháng 2.2021, cả nước có 8.038 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179,7 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký 56,9 nghìn người. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 22,4 tỉ đồng, tăng 45,5% so với tháng trước và tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 2.2021 giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, điểm lạc quan là dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, nhưng số vốn đăng ký trong tháng 2.2021 tăng 15,9% so với tháng trước và tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 334,8 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 172,8 nghìn lao động, tăng 4% về số doanh nghiệp, tăng 52,2% về vốn đăng ký và tăng 9,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đạt 18,5 tỉ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 385,6 nghìn tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6,5 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2021 là 720,4 nghìn tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn có hơn 11 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng năm 2021 lên 29,2 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 14,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo Vũ Long/Laodong.vn