Sau điều chỉnh, cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư hơn 100.800 tỷ đồng

Sáng nay (9/6), Chính phủ giải trình trước Quốc hội việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án này là 100.816 tỷ đồng.

ng mức đầu tư dự án này là 100.816 tỷ đồng.

Theo đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ giải trình về dự án Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Đây là dự án thuộc nhóm quan trọng quốc gia, cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư là Quốc hội, cấp quyết định đầu tư là Chính phủ hoặc Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Cụ thể, theo Tờ trình của Chính phủ, sẽ tiếp tục triển khai 3 dự án thành phần đầu tư công (gồm các đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2) theo Nghị quyết 52/2017/QH14 của Quốc hội và 5 dự án thành phần theo hình thức PPP (gồm các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo).

Chuyển đổi hình thức đầu tư từ hình thức PPP sang đầu tư sử dụng 100% vốn đầu tư công đối với 3 dự án thành phần, gồm: 1 dự án không có nhà đầu tư qua sơ tuyển (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết) và 2 dự án quan trọng, cấp bách, kết nối với cửa ngõ các trung tâm chính trị, kinh tế lớn của đất nước (gồm đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45 dài 63 km và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km).\

Tổng mức đầu tư được xây dựng trên cơ sở cập nhật tổng mức đầu tư đã được duyệt bước nghiên cứu khả thi (102.513 tỷ đồng), loại bỏ chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng (đối với các dự án chuyển đổi sang đầu tư công), cập nhật chi phí giải phóng mặt bằng theo số liệu triển khai thực tế của các địa phương.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án khoảng 100.816 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng, thiết bị là 67.923 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 15.435 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác là 7.781 tỷ đồng;chi phí dự phòng là 8.354 tỷ đồng; lãi vay trong giai đoạn xây dựng 1.323 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, Chính phủ cho biết vốn ngân sách Nhà nước khoảng 78.461 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí 55.000 tỷ đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017; phần vốn còn thiếu (khoảng 23.461 tỷ đồng) Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Vốn huy động ngoài ngân sách khoảng 22.355 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo quy định tại hợp đồng dự án và quy định của pháp luật.

Sau điều chỉnh dự án, bên cạnh những tác động tích cực, đảm bảo chắc chắn triển khai thành công dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thì việc chuyển đổi hình thức đầu tư từ hình thức PPP sang đầu tư công cũng có những hạn chế nhất định.

Cụ thể, sử dụng vốn đầu tư công nhiều hơn, phải bổ sung khoảng 23.461 tỷ đồng. Việc chuyển đổi hình thức đầu tư sẽ ảnh hưởng đến doanh thu các dự án PPP trên quốc lộ 1 và các tuyến song hành do các phương tiện sẽ lựa chọn đường cao tốc để lưu thông nếu không phải trả phí; có thể tác động đến việc huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong những năm tiếp theo.

Để phát huy được những tác động tích cực, khắc phục được các hạn chế, Chính phủ kiến nghị xây dựng phương án thu hồi vốn nhà nước; điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm một cách hợp lý, tạo nguồn vốn ưu tiên để đầu tư đẩy nhanh tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia; hoàn thiện cơ chế chính sách để tiếp tục thu hút nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng.

Theo Châu Như Quỳnh/Dantri.com.vn