Quảng Trị: Ngành Xây dựng thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công trình

(Xây dựng) - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng các công trình sử dụng vốn đầu tư công, những tháng đầu năm, ngành Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cầu bắc qua sông Hiếu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang được thi công.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, phổ biến gửi các đơn vị có liên quan; Phổ biến Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Phổ biến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Phổ biến Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp cải cách hành chính lĩnh vực thiết kế kiến trúc hạng 2 và hạng 3; Hỗ trợ khảo sát đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng; Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2021; Phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị về việc cung ứng đá hộc phục vụ sự cố cầu, đường do mưa bão gây ra trên tỉnh; Chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư khu đô thị Thuận Châu; Tờ trình phê duyệt tiền sử dụng đất, thuê đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách Nhà nước dự án khu dân cư mới P1, thành phố Đông Hà; Tờ trình thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư mới P1, Đông Hà; Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư lần 2 Dự án Khu dân cư mới P1, thành phố Đông Hà; Đề xuất thực hiện một số nội dung của Luật số 62/2020/QH14…

Đồng thời Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thẩm định dự án, thiết kế và dự toán cho 154 công trình; Tổng dự toán đề nghị thẩm định là 1.032,0 tỷ đồng, sau khi thẩm định điều chỉnh giảm 12,5 tỷ đồng so với đề nghị; Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cho 44 công trình, kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng cho 04 công trình; Xác nhận năng lực hoạt động xây dựng cho 36 đơn vị…

Hữu Tiến (baoxaydung.com.vn)