Khách hàng cần làm gì để được giảm giá điện, tiền điện?

Bộ Công Thương đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến Sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc và tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 18.12, trong công văn gửi Sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc và EVN, Bộ Công Thương nêu rõ, giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 theo quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20.3.2019. Các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hoá trong quá trình lưu thông sẽ được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất theo quyết định 648/QĐ-BCT.

Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung.

Số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng tại các kỳ hoá đơn tháng 10, 11, 12 năm 2020. Hoá đơn hỗ trợ giảm giá điện của 3 tháng sẽ được lập trong tháng 12.2020. Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12.2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của 3 tháng trên được hoàn trả trong hoá đơn tiền điện tháng 12.2020. Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12.2020 đã được phát hành hoặc tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hoá đơn tiền điện tháng 12.2020 thì thực hiện hoàn trả cho khách hàng tương ứng vứoi số tiền điện được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hoá đơn tiền điện tiếp theo.

Đơn vụ bán lẻ điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt có trách nhiệm lập hồ sơ giảm bán điện cho khách hàng thuộc đối tượng được giảm gửi các tổng công ty điện lực/công ty điện lực để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền bán điện. Thời gian trước ngày 25.12.2020.

Đối tượng khách hàng đã thanh toán hợp đồng mua bán điện trong 3 tháng 10, 11, 12 năm 2002 thì chủ thể hợp đồng mua bán điện mang hồ sơ đến đơn vị điện lực đã ký hợp đồng mua bán điện để thực hiện thủ tục hoàn trả tiền điện. Thời gian giải quyết không chậm hơn ngày 28.2.2021.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 không thu phí được giảm tiền điện do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực. Thời gian giải quyết không chậm hơn ngày 28.2.2021.

Ngày 17.12, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Theo Nghị quyết số 180 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các bộ ngành liên quan triển khai việc thực hiện xây dựng phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo Bộ Công Thương, trong tổng số hơn 26 triệu khách hàng sinh hoạt đang mua điện của EVN, có xấp xỉ 23 triệu khách hàng (chiếm tỉ lệ trên 85%) có mức bình quân sử dụng điện dưới 300 kWh/tháng. Phần lớn các khách hàng thuộc nhóm này là người lao động, công chức, viên chức, công nhân và người làm công ăn lương.

Theo Phạm Dung/Laodong.vn