Giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách tăng mạnh

Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm đạt mức tăng mạnh so với cùng kỳ 2020.

Số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chiều 31.5 cho thấy, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tháng 5.2021 tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát lần thứ tư tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Nhờ đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5.2021 ước tính đạt 34,2 nghìn tỉ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 133,4 nghìn tỉ đồng bằng 28,7% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số này, vốn trung ương quản lý đạt 20,9 nghìn tỉ đồng bằng 27,1% kế hoạch năm và đạt mức tăng lớn nhất tới 21,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn địa phương quản lý cũng đạt 112,5 nghìn tỉ đồng bằng 29% kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20.5 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14 tỉ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 613 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8,83 tỉ USD giảm 49,4% về số dự án và tăng 18,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời có 342 lượt dự án đã cấp phép từ các năm 2020 đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 3,86 tỉ USD tăng 11,7%.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một dữ liệu gây nhiều chú ý là tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt mức tăng rất lớn so với cùng kỳ. Cụ thể trong các tháng đầu năm, có 21 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam ra nước ngoài là 143,5 triệu USD; có 9 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 403,2 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm vốn cấp mới và vốn tăng thêm) đạt 546,7 triệu USD, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3.2021, dù kết quả giải ngân vốn đầu tư công có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020 nhưng vẫn còn 31 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch. Từ thực tế này, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2021, đặc biệt vướng mắc, tồn tại cố hữu từ lâu nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Từ đó, các bộ, ngành và địa phương phải đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỉ lệ cao nhất; đồng thời bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Các giải pháp đề xuất được phân thành 2 nhóm: Giải pháp về hoàn thiện thể chế pháp luật (các quy định pháp luật liên quan đến các bước triển khai một dự án từ thủ tục đầu tư, kế hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công…); giải pháp về tổ chức thực hiện, trong đó đề xuất giải pháp cho từng loại dự án như dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước đảm bảo giải ngân nhanh theo đúng quy định.

Theo Văn Nguyễn/Laodong.vn