RSI鸿仁工厂项目

 • 投资人

  越豪高级制衣有限公司

 • 所在位置

  Xuân Dục - Mỹ Hào - Hưng Yên

 • 的时间

  2020年4月14日

 • 主承包商

  三井住友建设有限公司

 • 分包商

  投资建设股份公司18.3

 • 项目面积

  79.552m

Dự án liên quan