DỰ ÁN NHÀ MÁY RSI HƯNG YÊN

 • Chủ đầu tư/Investor

  Công ty TNHH May cao cấp Việt Hào

 • Địa điểm/ Location

  Xuân Dục - Mỹ Hào - Hưng Yên

 • Thời gian/ Time

  14 tháng 4 năm 2020

 • Nhà thầu chính/ Main Contractor

  Công ty TNHH Xây Dựng SUMITOMO MITSUI

 • Nhà thầu phụ/ Sub Contractor

  Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Số 18.3

 • Diện tích dự án/ Site area

  79.552m

Dự án liên quan