Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019 diễn ra tại TP Đà Nẵng

Ngày 5/10, tại TP Đà Nẵng, đã diễn ra Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Việt Nam 2045 – Khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân”, với sự tham dự của hơn 1.000 doanh nhân, đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gồm tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin;

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực đủ khả năng tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến; Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với việc phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Tiếp tục tập trung tái cấu trúc nền kinh tế; Tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển; Tiếp tục hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, mở rộng thị trường cho sản phẩm, hàng hoá Việt Nam, đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết và thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương và khu vực; Tạo môi trường chính trị ổn định, môi trường hoà bình là điều kiện quyết định cho phát triển đất nước.

Thông qua sự kiện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề xuất các giải pháp để doanh nghiệp có bước đi thực sự đúng đắn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

“Các doanh nghiệp phải tái cấu trúc phát triển, lấy cơ sở thị trường quốc tế làm mục tiêu nhưng vẫn phải coi trọng thị trường nội địa. Các doanh nghiệp cần phải chú trọng xây dựng thương hiệu, xây dựng văn hóa kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân phải là những người tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm có nâng suất, có chất lượng cạnh tranh.

Phải tạo được sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp tư nhân phải chú trọng đến phát triển xanh và bền vững để tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp đối với Chính phủ”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Được biết, 9 tháng đầu năm 2019, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của kinh tế thế giới, nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả rất tích cực như GDP tăng 6,98%, mức tăng cao nhất trong vòng 9 năm qua; lạm phát được kiểm soát tốt với mức tăng 2,5% - mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,3%; xuất khẩu trên đạt trên 190 tỷ USD, tăng 8,2%, xuất siêu ở mức kỷ lục, gần 6 tỷ USD; sản xuất công nghiệp tăng khá, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,37%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế trong quý III; có hơn 102.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: “Trong bối cảnh hiện nay, sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia phụ thuộc trước hết vào sức mạnh kinh tế, và trên mặt trận kinh tế thì doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng chủ công.

Từ hành trình “thoát nghèo” tới hành trình “vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình” và trở nên giàu có đòi hỏi những cố gắng, nỗ lực vượt trội về thể chế, về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Muốn “vượt bẫy thu nhập trung bình” phải vượt “bẫy chất lượng thể chế (kinh tế) trung bình”. Doanh nghiệp giữ vai trò động lực trong quá trình này”.