Đề xuất mới về biểu giá điện: Nhóm sản xuất, kinh doanh thay đổi ra sao?

 Khi gộp khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp thành một nhóm để áp cùng một biểu giá, chi phí mua điện nhóm kinh doanh giảm 35% so với hiện hành, còn nhóm sản xuất sẽ tăng.

Giá điện sản xuất, kinh doanh có thể được thay đổi thế nào?

Mới đây Bộ Công Thương đã đưa ra dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy kiến.

Ngoài phương án sửa đổi với điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo cũng đưa ra đề xuất thay đổi biểu giá đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt.

 

Theo đó, Bộ Công Thương đã đề xuất 2 phương án để lấy ý kiến.

Phương án 1: Khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt bao gồm 3 nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh. Trong đó nhóm sản xuất đã bao gồm cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics.

Phương án 2: Gộp các nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 1 nhóm là khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt.

Việc sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện nêu trên được Bộ Công Thương khẳng định đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.

Ngay sau khi đề xuất trên của Bộ Công Thương đưa ra, nhiều ý kiến đặt vấn đề vì sao đưa phương án gộp các khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp thành khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt để áp cùng một biểu giá.

Làm rõ thắc mắc này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, theo quy định giá bán điện quy định cho nhiều đối tượng khách hàng sử dụng khác nhau, bao gồm sản xuất, hành chính sự nghiệp, kinh doanh và sinh hoạt.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng này theo đó được xác định trên cơ sở cơ cấu sản lượng điện thương phẩm của các nhóm khách hàng.

“Trong quá trình thực hiện giá bán lẻ điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện phát sinh một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện áp giá sản xuất và kinh doanh, nhiều trường hợp ranh giới giữa các loại không rõ ràng”, ông Tuấn cho hay.

Theo đó, một số khách hàng sử dụng điện và một số tổ chức quốc tế có ý kiến nên xem xét lại về sự chênh lệch giá kinh doanh với các nhóm khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh hoạt khác. Bên cạnh đó có nhiều ý kiến của các khách hàng sử dụng điện, các tổ chức quốc tế đề nghị xem xét đơn giản hoá biểu giá bán lẻ điện.

Do vậy ông Tuấn cho biết Bộ Công Thương đã bổ sung phương án gộp khách hàng sản xuất, kinh doanh và hành chính sự nghiệp thành 1 nhóm khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh hoạt và việc sửa đổi vẫn đảm bảo nguyên tắc giá bán lẻ điện bình quân hiện hành không thay đổi.

Ưu, nhược điểm khi gộp là gì?

Đề cập đến ưu điểm của phương án này, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Đầu tiên, giảm bớt chênh lệch giá bán lẻ điện giữa các nhóm khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt.

“Giảm thiểu các sai sót trong việc áp giá điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện khác nhau. Biểu giá điện mới cho các khách hàng sản xuất, kinh doanh tiệm cận giá bán điện bình quân”, ông Tuấn cho hay.

Cũng theo vị này, với phương án gộp này chi phí mua điện của nhóm khách hàng kinh doanh giảm 35% so với việc áp dụng giá hiện hành.

Tuy nhiên ông Tuấn cho biết phương án này cũng có nhược điểm. Theo đó, chi phí mua điện của nhóm khách hàng sản xuất tăng so với việc áp dụng giá hiện hành.

“Khi áp dụng biểu giá cho khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh hoạt, các đơn vị bán lẻ điện phải trang bị công tơ đo đếm theo giờ cao thấp điểm (công tơ 3 giá)”, ông Tuấn nói.

Liên quan dến dự thảo này, trong tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố, các hiệp hội ngành nghề, các đơn vị điện lực có liên quan để tham gia ý kiến lựa chọn các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

Bộ này cho biết, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, sẽ tổng hợp, đánh giá để hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định dự kiến áp dụng từ năm 2021.

theo Nguyễn Khánh/dantri.com.vn