Đề nghị tăng mức hỗ trợ các nhóm tham gia BHYT từ 30% lên 50%

Tới tháng 4/2019, chính sách pháp luật BHYT đã đạt kết quả tích cực, tỉ lệ bao phủ BHYT đã đạt 88,9%. Tuy nhiên, để đạt được BHYT toàn dân, Chính phủ cần tăng mức hỗ trợ một số nhóm tham gia BHYT.

Theo đại biểu quốc hội Ma Thị Thuý (Tuyên Quang), trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT đã đạt được những kết quả tích cực.

Người tham gia BHYT được hưởng dịch vụ y tế có chất lương, đặc biệt chính sách hỗ trợ chi phí tham gia BHYT đã giúp nhiều cho người bệnh, góp phần giảm nghèo và phát triển biền vững, thực hiện công bằng.

Tuy nhiên ngoài kết quả đạt được như hiện nay, quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHYT vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Theo Luật BHYT quy định các đối tượng là học sinh sinh sinh viên, người thuộc hộ gia đình cận nghèo; nông- lâm- ngư nghiệp có mức sống trung bình thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

Trong thực tế đối tượng này tham gia chưa nhiều; nhóm cận nghèo và học sinh sinh viên chỉ đạt 20,4%; nhóm hộ gia đình đạt 18,2% trên tổng số người tham gia BHYT.

Mặc dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ 30% chi phí, song do kinh tế gia đình chưa đảm bảo, nên việc tham gia BHYT của các đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

 Đặc biệt, hiện chưa có quy định nếu 100% thành viên trong hộ gia đình nông- lâm- ngư nghiệp tham gia BHYT thì được giảm mức đóng như đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT.

Chính vì vậy, để sớm đạt được mục tiêu BHYT toàn dân, đại biểu quốc hội Ma Thị Thuý đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung một số chính sách.

Cụ thể: Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng trên từ 30% lên 50%; quy định hộ gia đình nông- lâm- ngư nghiệp nếu 100% thành viên tham gia BHYT được giảm mức đóng như đối với hộ gia đình.