Chuyển đổi số đã trở thành

Dịch COVID-19 càng thúc đẩy các doanh nghiệp tại Việt Nam chuyển đổi số nhanh và mạnh hơn. Đó dường như cũng chính là con đường sống giúp thoát khỏi hiểm cảnh.

58% doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang nền tảng số

Đây là con số từ một cuộc khảo sát của Ngân hàng Thế Giới (World Bank) tại Việt Nam. Theo đó, trong giai đoạn tính đến tháng 6.2020, có 48% doanh nghiệp tại Việt Nam chuyển sang nền tảng số. Từ tháng 6 đến tháng 9-10.2020, tỉ lệ doanh nghiệp chuyển sang nền tảng số tăng lên thêm 11%.

Trong khi đó, số doanh nghiệp đầu tư vào giải pháp số trong 2 giai đoạn tương ứng là 5% và 7%, và đầu tư sắp xếp lại tổ hợp sản phẩm lần lượt là 7% và 6%.

Nền tảng số được sử dụng nhiều nhất trong doanh nghiệp Việt Nam là ứng dụng vào quản trị doanh nghiệp, tiếp đến là tiếp thị, phương pháp thanh toán, bán hàng, lập kế hoạch sản xuất…

Ở mỗi qui mô doanh nghiệp khi chuyển sang nền tảng số ứng dụng vào các lĩnh vực có mức độ khác nhau, và cũng không đồng đều ngay trong bản thân mỗi loại qui mô doanh nghiệp.

Đơn cử, doanh nghiệp qui mô vừa tập trung mạnh vào quản trị doanh nghiệp, tiếp thị, bán hàng, phương pháp thanh toán, trong khi lại ứng dụng nền tảng số còn rất thấp trong các lĩnh vực lập kế hoạch sản xuất, quản lí chuỗi cung ứng và cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp lớn thì tập trung nhiều vào quản trị doanh nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, quản lí chuỗi cung ứng, phương pháp thanh toán, bán hàng, nhưng còn ít trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và tiếp thị.

Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ tập trung nhiều nhất vào các lĩnh vực bán hàng, tiếp thị và phương pháp thanh toán, nhưng lại còn yếu trong việc áp dụng nền tảng số vào quản lí chuỗi cung ứng và lập kế hoạch sản xuất.

Theo một khảo sát của Viện Phát triển doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về chuyển đổi số trong thời gian qua đã có những tiến triển rất đáng phấn khởi. Trước dịch COVID-19, hơn 50% doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ số. Từ khi xảy ra dịch COVID-19, thêm hơn 25% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số.

Kì vọng của doanh nghiệp

Theo các chuyên gia của World Bank, việc các doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang nền tảng số trong thời gian qua cho thấy đang ở giai đoạn đầu của việc sử dụng công nghệ 4.0. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến hiệu quả nhất định.

Cụ thể, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, việc chuyển sang nền tảng số của doanh nghiệp Việt Nam giúp thích ứng với thị trường trong bối cảnh bình thường mới. Trong đó, việc chỉ đạo, điều hành thông qua môi trường trực tuyến bắt đầu được trọng dụng. Dịch COVID-19 thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Việt chú trọng đầu tư vào nền tảng số, qua đó tạo thuận lợi cho đội ngũ, cán bộ nhân viên làm việc từ xa thông qua nền tảng số kết nối trong doanh nghiệp.

Nền tảng số còn giúp tiết giảm nhân lực, giảm chi phí thông tin và giao dịch; chuẩn hóa qui trình, phản ứng kịp thời, qua đó giúp nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ; nâng cao chất lượng công việc và gia tăng năng suất…

Còn theo khảo sát của Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc VCCI, khi ứng dụng công nghệ số doanh nghiệp cũng đặc biệt kì vọng giúp giảm chi phí (hơn 71% doanh nghiệp khảo sát); giảm văn bản, giấy tờ (hơn 61% doanh nghiệp) và giúp nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh cũng như chất lượng sản phẩm (hơn 50% doanh nghiệp)…

Theo Thế Lâm/Laodong.vn