Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2019 ước tính thặng dư gần 1,8 tỷ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2019 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 7/2019 đạt 1,789 tỷ USD.

Trong tháng 7/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 45 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước; trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,5% và trị giá nhập khẩu ước đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 7 tháng/2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 145,13 tỷ USD tăng 7,5% và nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD tăng 8,3%.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với tháng trước. Cụ thể: Dầu thô xuất khẩu trong tháng 7/2019 ước tính đạt 455 nghìn tấn, tăng 38,7% so với tháng trước và trị giá là 206 triệu USD, tăng 11,1%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng/2019 ước đạt 2.494 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.285 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2019 ước tính là 850 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2019 ước đạt 5,67 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may ước tính trong tháng 7/2019, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 3,25 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước và nâng trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 7 tháng/2019 lên 18,34 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại trị giá xuất khẩu trong tháng 07/2019 ước tính đạt 1,7 tỷ USD, tăng 3,9% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2019 ước đạt 10,44 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2019 ước tính là 3,1 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2019 lên gần 18,62 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại & linh kiện ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 3,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 27,29 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác xuất khẩu trong tháng 7/2019 ước tính trị giá là 1,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2019 ước đạt 9,73 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 7/2019 và 7 tháng/2019 gồm: Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 7/2019 ước tính là 750 nghìn tấn, tăng 41,5% so với tháng trước và trị giá là 440 triệu USD, tăng 44%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 7 tháng/2019 ước tính đạt 5,14 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,15 tỷ USD, giảm 34,8% về lượng và giảm 39,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm hóa chất nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 ước tính là 500 triệu USD, tăng 17,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 3,03 tỷ USD, tăng 7% so với 7 tháng/2018.

Chất dẻo nguyên liệu ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 07/2019 là 550 nghìn tấn, giảm tăng 14% so với tháng trước và trị giá là 787 triệu USD, tăng 11,5%. Ước tính đến hết tháng 07/2019, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 3,53 triệu tấn, trị giá 5,17 tỷ USD; tăng 13,4% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 07/2019 là 1,2 tỷ USD, tăng 7,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2019, nhập khẩu vải các loại đạt 7,76 tỷ USD, tăng 4,6% so với 7 tháng/2018.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 3,2 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 20,85 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 ước tính là 4,3 tỷ USD, tăng 12,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 28,2 tỷ USD, tăng 19% so với 7 tháng/2018.

Điện thoại các loại và linh kiện ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 1,25 tỷ USD, tăng 30,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,06 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên chiếc các loại ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 07/2019 đạt 13 nghìn chiếc, trị giá đạt 258 triệu USD, tăng 18,6% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 88 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,94 tỷ USD, tăng 365,6% về lượng và tăng 319,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước, từ ngày 01/07 đến ngày 31/07/2019, số thu Ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 29.262 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 31/07/2019 đạt 205.761 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán, bằng 65,22% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,77% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu Ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 205.999 tỷ đồng, bằng 68,55% dự toán, bằng 65,29% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,44% so với cùng kỳ năm 2018 (173.927 tỷ đồng).