Mode
Get Adobe Flash player

Địa chỉ công ty


Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.3

Địa chỉ : Thị trấn Bần Yên Nhân- huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 
Sô điện thoại: 0321. 3942.551/550Fax: 0321. 3942.373
Email:  jsclicogi18.3@gmail.comText/HTML

Add Content...
Copyright 2011 Incotec .,Jsc