11 tháng năm 2020: Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỷ USD

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 11/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 49 tỷ USD, giảm 5% so với tháng trước. Đặc biệt, trong 11 tháng năm 2020, cán cân thương mại dự kiến xuất siêu hơn 20 tỷ USD.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 24,8 tỷ USD, giảm 9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24,2 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5%. Với kết quả ước tính trên thì trong 11 tháng năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 489,09 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 254,59 tỷ USD, tăng 5,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 234,5 tỷ USD, tăng 1,5%.

Về cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2020, Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính thặng dư là 600 triệu USD. Như vậy, tính chung trong 11 tháng năm 2020, cán cân thương mại dự kiến xuất siêu gần 21 tỷ USD, cao hơn hẳn con số thặng dư 10,76 tỷ USD của 11 tháng năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bao gồm: Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 11/2020 ước tính là 311 nghìn tấn, tăng 15,2% và trị giá là 95 triệu USD tăng 12,9% so với tháng trước. 11 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 4.480 nghìn tấn và trị giá là 1.492 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 11 tháng này tăng 22,7% về lượng và trị giá ước tính giảm 20,1%.

Quặng các loại: Xuất khẩu trong tháng 11/2020 ước tính là 108 nghìn tấn, giảm 78,8% và trị giá là 9 triệu USD giảm 36,9% so với tháng trước. 11 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu là 2.983 nghìn tấn, trị giá là 201 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính tăng 13,1% về lượng và trị giá ước tính giảm 0,5%.

Một số mặt hàng nhập khẩu như: Dầu thô ước tính là 1.000 nghìn tấn và trị giá là 295 triệu USD trong tháng 11/2020. Lượng dầu thô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2020 ước đạt 10.818 nghìn tấn và trị giá là 3.501 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 11 tháng năm 2020 ước tính tăng 52,3% về lượng và tăng 4,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 11/2020 ước tính là 570 nghìn tấn, tăng 16,5% và trị giá là 215 triệu USD, tăng 18,7% so với tháng trước. Lượng xăng dầu nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2020 ước đạt 7.448 nghìn tấn và trị giá là 2.929 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 11 tháng năm 2020 ước tính giảm 18,1% về lượng và giảm 47,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Sắt thép các loại nhập khẩu trong tháng 11/2020 là 1.000 nghìn tấn, tăng 8,8% và trị giá là 660 triệu USD, tăng 10,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 11 tháng năm 2020 là 12.285 nghìn tấn đạt 7,31 tỷ USD về trị giá. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng giảm 8,1% về lượng và giảm 16,7% về trị giá.

Ôtô nguyên chiếc các loại ước tính trong tháng 11/2020 là 13 nghìn chiếc, giảm 4,2% và trị giá là 285 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 11 tháng năm 2020 là 93 nghìn chiếc và trị giá là 2.045 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng năm 2020 giảm 29,8% về lượng và giảm 30,7% về trị giá.

Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01 - 30/11 đạt 30.002 tỷ đồng. Lũy kế cả năm đến 30/11 là 281.389 tỷ đồng, đạt 83,3% dự toán, đạt 79,3% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 11,81% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Khánh Hòa/ baoxaydung.com.vn